Czym jest operat szacunkowy?
Wrz30

Czym jest operat szacunkowy?

Operat szacunkowy jest autorską opinią rzeczoznawcy majątkowego określającą wartość przedmiotu wyceny. Jest on wystawiany wyłącznie w formie pisemnej i jest on dokumentem urzędowym. Jego treść zawiera ważne informacje uzyskane podczas szacowania nieruchomości, w tym wskazanie podstaw prawnych, rozwiązania merytoryczne, przedstawienie toku obliczeń wyniku końcowego. Operat powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami...

Read More