Odblaskowe znaki drogowe

Znaki drogowe, aby mogły pełnić dobrze swoją funkcję, czyli informować kierowców, muszą być dobrze widoczne. Właśnie dlatego obecnie używane znaki są wykańczane specjalnymi materiałami odblaskowymi – dzięki nim można zauważyć je już z daleka.

Folie odblaskowe mają bardzo szerokie zastosowanie – używane są w reklamie zewnętrznej, wykonuje się z nich zabezpieczające elementy rowerów oraz innych pojazdów. Także są one stosowane do wykańczania znaków drogowych.

Znaki drogowe pod względem ich odblaskowości można podzielić na trzy różne generacje. Każda z nich cechuje się innym poziomem odblasków, dlatego ma także inną budowę.

Znaki odblaskowe pierwszej generacji

Używane są one przede wszystkim przy drogach wiejskich oraz tych, które są mało uczęszczane i słabo oświetlone. Do ich wykończenia wykorzystuje się szklane kuleczki odblaskowe umieszczane na powierzchni znaku.

Znaki odblaskowe drugiej generacji

Do ich wykończenia wykorzystuje się folie komórkowe, które składają się z mikro kuleczek szklanych pozwalających na intensywne odbijanie światła przy średnich odległościach. Znaki drugiej generacji używane są w strefach pozamiejskich, wiejskich, słabo oświetlonych przestrzeniach, na przykład na przedmieściach.

Znaki odblaskowe trzeciej generacji

Są używane głównie w przypadku oznakowania miast, czyli miejsc, które są dobrze oświetlone. Do ich wykończenia wykorzystuje się folie pryzmatyczne. Folie te składają się z mikro pryzmatów, które zatapiane są w syntetycznej, transparentnej żywicy. Dzięki nim możliwe jest bardzo dobre odbicie światła.

Zatem znaki drogowe odblaskowe używane w Polsce mogą mieć różną budowę w zależności od tego, w jakich miejscach są umieszczane. Dokładne informacje związane z odblaskowością znaków, w tym minimalnymi wartościami gęstości powierzchniowej współczynnika odblasku można znaleźć w przepisach. Szczegółowe wymagania związane z rodzajami folii są też oznaczone w aprobatach technicznych. Muszą stosować się do nich producenci znaków drogowych, aby ich wyroby mogły być stosowane przy ulicach.

Odblaskowe znaki drogowe – większe bezpieczeństwo po zmroku

Dzięki zastosowaniu specjalnych materiałów odblaskowych znaki drogowe mogą zapewniać jeszcze większe bezpieczeństwo jazdy po zmroku. Wykończone odblaskowymi foliami znaki są widoczne już z daleka, informując kierowców o potencjalnych niebezpieczeństwach, dlatego mogą oni szybko dopasować się do nich w trakcie jazdy – zarówno po drogach wiejskich, jak i po autostradach.

Author: admin

Udostępnij artykuł na: