Interaktywna

Blog informacyjny

Finanse

Rodzaje kas fiskalnych – kto musi kasę posiadać?

Podatnicy, którzy prowadzą sprzedaż określonych towarów lub usług na rzecz osób fizycznych, powinni posiadać kasy rejestrujące. Są jednak wyjątki od tej reguły. Kto wobec tego musi posiadać kasę, a kto jest zwolniony z jej zakupu?

Kasa fiskalna jest urządzeniem elektronicznym przeznaczonym do rejestracji obrotu i kwot na potrzeby podatku VAT i dochodowego przy sprzedaży detalicznej. W Polsce stosuje się kasy fiskalne wyposażone w pamięć fiskalną o właściwościach OTP (ang. one time programming), a także każda kasa musi być oznaczona unikatowym numerem.

Rodzaje kas fiskalnych

Na rynku mamy do wybory kasy fiskalne różnego typu, które mogą być dobrane indywidualnie w zależności od miejsca użytkowania. Wyróżniamy między innymi systemy autonomiczne kas fiskalnych z programem aplikacyjnym wewnątrz samej kasy – to podstawowe ECR (ang. Electronic Cash Register – elektroniczne kasy rejestrujące), są gotowe do użytku w sklepie, systemy bazujące na komputerze, które nie mają zwykłych klawiatur i bazują na systemach uruchomionych na PC. Często mają one formę POS – elektronicznego systemu sprzedaży, w którym działają też drukarki fiskalne, monitory, klawiatury zwykłe, czytniki kodów kreskowych.

Stosuje się ponadto kasy systemowe, czyli większe kasy ECR lub POS, które tworzą system sprzedaży z innymi kasami i programem magazynowym, kasy specjalizowane, które mają działać w określonych warunkach, na przykład są to kasy współpracujące z taksometrami, kasy restauracyjne, kasy do aptek.

Kto ma obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej?

Podatnicy, którzy sprzedają towary lub usługi osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, są zobowiązani do ewidencjonowania sprzedaży na kasach fiskalnych. Obowiązek ten wskazuje art. 111 ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług. Minister Finansów określił jednak zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji.

Jeśli podatnik osiąga przychody ze sprzedaży wyłącznie z takich czynności, które są zwolnione z ewidencjonowania, to nie ma obowiązku instalowania kasy rejestrującej – lista czynności zwolnionych znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów. Także zwolnieni z ewidencji są ci przedsiębiorcy, którzy prowadzą dostawy towarów w systemie wysyłkowym pocztą lub kurierem. Z obowiązku prowadzenia kas zwolnione są też firmy nieosiągające 20 tysięcy obrotu w danym roku podatkowym.

W celu sprawdzenia, czy konieczne jest zastosowanie kasy fiskalnej, warto skonsultować się również ze specjalistami, na przykład z biura rachunkowego, którzy będą mogli jednoznacznie wskazać, czy przedsiębiorca spełnia wymogi do zwolnienia z użytkowania kasy czy musi ją zainstalować.