Interaktywna

Blog informacyjny

Ekologia

Przyczyny powstawania smogu

O smogu w ostatnim czasie mówi się bardzo dużo. Rzeczywiście, jest to poważny problem, szczególnie w naszym kraju, gdzie jakość powietrza należy do najgorszych w całej Unii Europejskiej. Czym jest w rzeczywistości smog i skąd się bierze?

Chyba każdy z nas, kto mieszka w Polsce, narażony był na kontakt ze smogiem. To nienaturalne zjawisko atmosferyczne, które polega na pojawieniu się wysokiego zanieczyszczenia powietrza wskutek działalności człowieka oraz zjawisk naturalnych – niskiej temperatury, znacznego zamglenia, bezwietrznej pogody. Samo słowo „smog” powstało od angielskiej zbitki słów „smoke” – dym oraz „fog” – mgła.

Co zawiera smog?

Smog tworzony jest przez szkodliwe pyły oraz związki chemiczne, które stanowią duże zagrożenie dla zdrowia człowieka. Wyróżniamy dwa rodzaje smogu, które różnią się pomiędzy sobą składem chemicznym. Pierwszy z nich to smog londyński, który zawiera głównie tlenek siarki (IV), tlenki węgla, tlenki azotu, sadza i trudno opadające pyły, na przykład trujące pyły PM2.5 i PM10. Pojawia się on też w Polsce. Drugi typ smogu to smog typu Los Angeles (fotochemiczny), który powstaje w strefach subtropikalnych w lecie. Zawiera tlenki węgla, tlenki azotu i węglowodory, które przekształcają się w PAN (azotan nadtlenoacetylu), aldehydy i ozon.

Składniki zawarte w smogu mogą wywoływać alergię, powodować przewlekłe zapalenie oskrzeli, a nawet niewydolność oddechową. Smog nie jest też korzystny dla kobiet w ciąży, ponieważ powoduje zmniejszenie masy urodzeniowej płodu, osoby często przebywające w smogu są bardziej narażone na nowotwory oraz przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP).

Co wywołuje smog?

Na smog w dużej mierze pracujemy sami. W większości miast smog wywołany jest przez tak zwaną niską emisję, czyli nadmierne nagromadzenie się szkodliwych substancji spalania nad ziemią. Niska emisja to emisja pyłów i szkodliwych gazów z domowych pieców grzewczych starego typu oraz emisja komunikacyjna, niemniej w mniejszym stopniu, gdyż smog dominuje u nas głównie w sezonie grzewczym.

Zgodnie z raportem przygotowanym przez WHO – Światową Organizację Zdrowia, aż 33 z 50 miast w Unii Europejskiej, które znalazły się na liście, to miasta polskie. Zaliczają się do nich takie miejscowości jak Żywiec, Rybnik, Pszczyna, Opoczno, Kraków, Skawina, Nowy Sącz, Godów, Wodzisław Śląski. W styczniu 2017 na terenie południowej Polski wystąpiło rekordowo wysokie zanieczyszczenie powietrza z przekroczeniem o ponad 3000% norm pyłów PM10 i PM2,5.

Palenie w starych piecach niskiej jakości węglem, flotem, mułem, drewnem, ponadto odpadami takimi jak plastiki, opony, meble to w wielu polskich miejscowościach codzienność. W wyniku takich nielegalnych działań do powietrza dostaje się wyjątkowo trująca mieszanka. Szacuje się, że aż 40 tysięcy osób rocznie w Polsce traci życie w wyniku narażenia się na wdychanie takiej trucizny.

Jedynym rozwiązaniem, aby zmniejszyć problem smogu, jest przejście na bardziej wydajne i ekologiczne sposoby ogrzewania budynków, a także egzekwowanie kar za palenie w piecach niedozwolonymi surowcami.