Interaktywna

Blog informacyjny

Społeczeństwo

Zmiana czasu z zimowego na letni – czy ma to sens?

Co roku przestawiamy zegarki z czasu zimowego na letni. Czy w dalszym ciągu jest to nam potrzebne? Zmiana czasu obejmuje do tej pory 79 krajów na całym świecie. Pierwszą osobą, która wymyśliła taką potrzebę, był niejaki Beniamin Franklin – amerykański polityk. A było to w roku 1914, stwierdził on bowiem, że zmiana czasu pozwoli lepiej wykorzystać dzień, który skraca się zimą. Propozycji polityka nie poparł jednak amerykański Kongres. Dopiero dwa lata później na taką zmianę zdecydowały się Niemcy.  W Europie prawie każdy kraj oprócz Islandii, Rosji i Białorusi przestawia zegarki. Zaś w Azji już znacznie mniej krajów zdecydowało się na zmianę czasu, jest tak na przykład w Iranie lub Syrii. Zegarków nie przestawia się natomiast w Japonii czy w Chinach. W Stanach Zjednoczonych zmianę czasu wprowadziły tylko niektóre stany.

Według wielu badań zmiana czasu przekłada się korzystnie na oszczędzanie energii oraz ma wpływ na zwiększenie efektywności pracowników w niektórych sektorach przemysłu. Niestety ma również i zły wpływ na nasz organizm, zauważono, że zmiana czasu przyczynia się do depresji, a także powoduje mniejszą wydajność pracowników i przyczynia się do większej liczby wypadków. Zmiana czasu jest także dość kosztowna do wprowadzenia, a to ze względu na dostosowanie rozkładów jazdy pociągów, gdzie przy zmianie czasu na letni wszystkie pociągi są opóźniane o godzinę, natomiast przy zmianie na czas zimowy  pociągi pasażerskie które są w tej chwili na trasie muszą przedłużyć swój postój na najbliższej stacji. Również takie zmiany są kłopotliwe w transporcie lotniczym czy w systemach informatycznych, banki natomiast na czas zmiany blokują całkowicie swoje usługi.

W Polsce zmiana czasu stosowana jest z przerwami od 1918 r., oficjalnie zaś obowiązuje od marca 1981 r. Choć dyrektywa unijna pozwala na zniesienie czasu letniego, jednak do tej pory żaden kraj unijny nie zdecydował się na jego odwołanie. W 2016 r. próbę zniesienia zmiany czasu w Polsce podjęło Stowarzyszenie Interesu Społecznego Wieczyste, które wystosowało do obecnej premier petycję w tej sprawie oraz o zastosowanie dla Polski przez okres 12 miesięcy czasu środkowoeuropejskiego. Petycja nie została jednak poparta, a premier wydala rozrządzenie o wprowadzaniu i odwoływaniu czasu letniego na lata 2017-2021. W 2017 r. Stowarzyszenie ponownie  podjęło działania w tej spawie i złożyło do Prezesa Rady Ministrów petycję o uchylenie poprzedniego rozporządzenia, a także wystosowało do klubów poselskich petycję dotyczącą uchwalenia ustawy o  czasie urzędowym, zgodnie z którą obowiązywałby czas zimowy.