Interaktywna

Blog informacyjny

Społeczeństwo

Średni koszt związany z pobytem w domu starców

Domy spokojnej starości zapewniają wsparcie tym osobom, które z różnych względów nie mogą już mieszkać samodzielnie i potrzebują regularnej pomocy. Zamieszkanie w takim ośrodku jest jednak najczęściej związane z odpłatnością. Koszty pobytu zależne są od szeregu różnych czynników.

Niepełnosprawność, udary, choroby neurodegradacyjne, na przykład choroba Alzheimera, również podeszły wiek, gdy człowiek nie może już zadbać o siebie w pełni – to główne powody korzystania z domów opieki. Osoby, które w nich przebywają, mają zapewnioną właściwą pomoc specjalistów, a także dogodne warunki bytowe w jesieni swojego życia.

Państwowo czy prywatnie?

Wsparcia seniorom udzielają zarówno państwo, jak i sektor prywatny. Państwowe domy pomocy społecznej, czyli DPS wymagają przy tym spełnienia właściwych wymogów w celu otrzymania miejsca. Często nie zapewniają też najwyższego standardu. Z kolei placówki prywatne mogą pochwalić się znacznie lepszymi warunkami pobytu dla seniorów, dlatego starsza osoba może poczuć się wtedy jak na wakacjach w wysokiej klasy hotelu.

Koszty pobytu w DPS

Prowadzone państwowo domy pomocy społecznej są skierowane głównie do osób, które są w potrzebie i nie mogą liczyć na pomoc bliskich. Ważnym kryterium przy wydawaniu decyzji jest niesamodzielność. Nawet w sytuacji, gdy osoba starsza ma liczne choroby, ale nadal potrafi funkcjonować samodzielnie, miejsce może nie zostać przydzielone.

Odpłatności związane z pobytem w państwowej placówce zależne są od uzyskiwanych dochodów. Poniżej kryterium dochodowego senior może zamieszkać w domu pomocy społecznej bezpłatnie. Powyżej limitu pojawiają się już koszty, które zależne są od uzyskiwanych dochodów. Zwyklej jest to koszt od 2,5 do 3,5 tysiąca złotych miesięcznie zależnie od standardu i profilu działalności placówki.

Koszty pobytu w prywatnej placówce

W powyższych powodów coraz większym zainteresowaniem cieszą się prywatne domy spokojnej starości, które również są w stanie zagwarantować wyższy komfort swoim pensjonariuszom. Duży wpływ na cenę ma głównie standard oraz lokalizacja, ponadto wybrany zakres usług. Najmniej zapłacimy przy pobycie seniora w pokoju dwuosobowym czy trzyosobowym, z kolei zamieszkanie w „jedynce” będzie już droższe. W prywatnych placówkach seniorzy mogą korzystać z szerokiej gamy udogodnień, na przykład wizyt lekarskich, rehabilitacji, różnych innych form terapii, rozrywek, pomocy psychologicznej.

W tym przypadku będziemy musieli jednak liczyć się z odpowiednio wyższym kosztem, ale znajdziemy też placówki niedrogie. Zwykle ceny rozpoczynają się od 2,2 tysiąca złotych, a mogą kończyć na ponad 5 tysiącach złotych na miesiąc, ale znajdziemy również droższe placówki, w których cena pobytu to kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie.

Podsumowując, średni koszt pobytu seniora w domu opieki to zwykle 2-3 tysiące złotych, jeżeli mówimy o zadowalającym standardzie. Gdy jednak poszukujemy większego komfortu, wtedy ceny idą w górę. Najlepiej wobec tego skontaktować się z kilkoma ośrodkami, aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące kosztów pobytu.