Interaktywna

Blog informacyjny

Budownictwo

Czym są certyfikaty energetyczne budynków i kto ich wymaga?

Kiedyś budynki stawiało się bez nacisku na ich energooszczędność. Teraz jednak ma ona duże znaczenie, ponieważ nie tylko pozwala na zmniejszenie kosztów ogrzewania nieruchomości, ale również zmniejsza ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. Do określenia energooszczędności budynku wykonuje się specjalne obliczenia, których wynikiem jest certyfikat energetyczny budynku.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, które potocznie nazywane jest również certyfikatem energetycznym czy paszportem energetycznym, jest terminem wynikającym z dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 16 grudnia 2002 roku, który w polskim prawie funkcjonuje od 1 stycznia 2009 roku. Celem wskazanej dyrektywy jest zwiększenie sprawności energetycznej budynków.

Jakie informacje znajdziemy w świadectwie charakterystyki energetycznej?

Dokument wskazuje na zapotrzebowanie budynku na energię wymaganą do zaspokojenia potrzeb związanych z jego użytkowanie. Obejmuje wobec tego energię na potrzeby wentylacji, ogrzewania, chłodzenia, przygotowywania ciepłej wody.

W dokumencie określa się głównie wskaźnik EP – wskazuje on na zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną, a także wskaźnik U określający współczynnik przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych.

Aktualne wymagania energetyczne od 1 stycznia 2017 roku:

  • EP dla budynku jednorodzinnego – 95 kWh/(m2·rok)
  • U ściany zewnętrznej – 0,23 W/(m2·K)

Nie powinniśmy stosować zamiennie terminów świadectwa charakterystyki energetycznej budynku oraz audytu energetycznego, który bazuje na innych aktach prawnych i jest używany przy termomodernizacji.

Kiedy należy uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Konieczność uzyskania świadectwa energetycznego dla określonych rodzajów została wprowadzona od 1 stycznia 2009 roku.

Przepisy wskazują, że nie ma potrzeby uzyskania świadectwa wtedy, gdy budynek jest wznoszony przez samego właściciela na jego własny użytek. Dokument przygotowuje się po to, aby przekazać go kupującemu albo najemcy.

Świadectwo energetyczne muszą uzyskać:

  • każdy budynek oddawany do użytkowania i podlegający zbyciu lub wynajmowi
  • budynki użyteczności o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m²
  • budynki po modernizacji, wskutek której zmieniła się charakterystyka cieplna budynku

Jakie są zalety posiadania świadectwa energetycznego?

Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik nieruchomości mogą określić przybliżone roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania danego budynku dotyczący zużycia energii.

Aby uzyskać świadectwo tego rodzaju, powinniśmy udać się do uprawnionego specjalisty.