Interaktywna

Blog informacyjny

Społeczeństwo

Scenografia eventowa

Scenografia eventowa to bardzo ciekawa forma organizacji przestrzeni, tworzona z myślą o nadaniu konkretnemu wydarzeniu czy uroczystości stosownej oprawy. W zależności od tego, czy dana okoliczność ma mniej lub bardziej podniosły charakter, czy da się ją wkomponować w scenerię nierzeczywistą, bajkową, odrealnioną, czy też można będzie przenieść wydarzenia za pomocą konkretnych dekoracji w przeszłość, przyszłość albo w nieznane krainy, odpowiednia aranżacja scenografii umożliwia stworzenie właściwej atmosfery dla mającej mieć miejsce imprezy.

Inaczej komponuje się przestrzeń za pomocą scenografii eventowej dla wydarzenia piłkarskiego, odmiennie gdy ma to być spotkanie towarzyskie czy firmowy raut. Ważne jest bowiem do jakiego grona należą odbiorcy przekazu artystycznego, jakim jest oprawa sceniczna. Światło, dźwięki i pojedyncze dekoracje, składające się na całokształt aranżacji tematycznej, w odmienny sposób przemawiają do dorosłego odbiorcy i inaczej do dzieci. Jeśli oprawa tematyczna ma dotyczyć na przykład szkolnego spektaklu teatralnego, przestrzeń musi zostać skomponowana w specyficzny sposób, zupełnie inaczej niż ma to miejsce w przypadku gali związanej z miejską uroczystością.

Uniwersalny charakter dekoracji scenicznych ma tę wyjątkową zaletę, że przy niewielkim nakładzie pracy i czasu można łatwo zamienić jedną scenerię w inną. Aranżacje z jednej strony mogą mieć  specyfikę całościowego tworu, być samodzielną oprawą danego wydarzenia, ale także stanowić część składową większych imprez. Dodatkowo pojedyncze dekoracje, składające się na całość scenografii, bywają wykorzystywane niezależnie, jako elementy urozmaicające wystrój uroczystości, ponieważ są wykonane w technologii trójwymiarowej, z wykorzystaniem materiałów oddających realny charakter przedmiotów, co stanowi o ich atrakcyjności samych w sobie. Dekoracje są łatwe do zmontowania i mobilne, co umożliwia łatwe wkomponowanie ich w przestrzeń, która ma zostać scenicznie zagospodarowana.

Podstawową niezaprzeczalną zaletą scenografii eventowej jest fakt, iż stanowi ona niejako gotowy produkt, który może zostać wykorzystany zgodnie z zamysłem, z jakim został stworzony, ale może też być na życzenie dowolnie przekształcany i modyfikowany, będąc inspiracją dla dalszych działań twórczych. Aranżacje tematyczne są komponowane zawsze pod konkretną potrzebę, a tą nie jest tylko konieczność nadania danej uroczystości stosownej oprawy, ale także puszczenie wodzy fantazji, stworzenie dekoracji, w której dana impreza zyska swój jedyny i niepowtarzalny klimat, który zaproszeni goście zapamiętają na długi czas.