Interaktywna

Blog informacyjny

Zdrowie

Chirurg naczyniowy

Lekarze o specjalności chirurg naczyniowy zajmują się chorobami związanymi z układem krwionośnym. Do zakresu ich obowiązków należy przede wszystkim diagnostyka, różnicowanie a także leczenie zarówno dolegliwości związanych z funkcjonowaniem naczyń krwionośnych, jak i opieka w stanach ostrych i przewlekłych chorób naczyniowych. Chirurgia naczyniowa nie zajmuje się jednak leczeniem początkowych odcinków aorty wstępującej i naczyń serca; leży to w kompetencjach kardiologów i kardiochirurgów.

Diagnostyka naczyń chłonnych i krwionośnych może mieć zarówno charakter badań podmiotowych, opierających się na wywiadzie chorobowym, jak i przedmiotowych, inaczej nazywanych fizykalnymi. Te ostatnie polegają na procesie oglądania, dotykania i osłuchiwania pacjenta. Chirurg naczyniowy ma do dyspozycji nieinwazyjne metody leczenia zmian układu krwionośnego, ale jeśli są one niewystarczające może także chorego zakwalifikować oraz skierować do wykonania właściwego zabiegu operacyjnego. W sytuacjach skrajnych, gdy w kończynach wystąpi martwica, której przyczyną jest niedokrwienie i niedrożność naczyń, jedyną drogą leczenia może być amputacja, którą również przeprowadza chirurg naczyniowy. Po zabiegu to właśnie on prowadzi rehabilitację pacjenta, w celu przywrócenia go do całkowitej sprawności, lub, gdy całkowite wyleczenie jest niemożliwe, wprowadza w proces leczenia metody mogące zahamować pogłębianie rozwoju choroby. W takich wypadkach chirurg naczyniowy jest także lekarzem orzekającym o niezdolności do podjęcia pracy przez podopiecznego, lub tez o jego niezdolności do samodzielnego funkcjonowania czy niepełnosprawności.

Bardzo ważnym zadaniem chirurga naczyniowego jest wykonywanie badania specjalistycznego w zakresie ultrasonografii żył i tętnic, czyli tak zwane USG metodą Dopplera, które obrazuje sposób przepływu krwi w organizmie ludzkim i jest jednym z najważniejszych narzędzi diagnostycznych chorób układu krwionośnego. Pozwala wykryć większość zaburzeń związanych z przepływem krwi oraz daje informacje o stanie naczyń. Największą jego zaletą jest fakt, iż jest nieinwazyjne, dzięki czemu może być bezpiecznie przeprowadzone także u kobiet w ciąży i dzieci.

Badanie USG Dopplera chirurg naczyniowy zleca zwykle w kliku przypadkach. Wskazaniem są silne, dokuczliwe bóle kończyn górnych w okolicy obręczy barkowej, opuchlizna i zasinienie dłoni, jak również przewlekłe stany bólowe kończyn dolnych, głównie w okolicy podudzia. Badania to zleca się także przy problemach z utrzymaniem równowagi, szumach usznych, zawrotach głowy, uczuciu ciężkości nóg, skurczach, mrowieniu, żylakach. USG metodą Dopplera pozwala na wczesną diagnostykę tętniaków, zmian miażdżycowych tętnic, choroby niedokrwiennej. Jego istotną zaleta jest też brak konieczności specjalistycznego przygotowania pacjenta do badania.

Niezmiernie ważnym i nacechowanym ogromną odpowiedzialnością zadaniem chirurga naczyniowego, zajmującego się zarówno leczeniem osób dorosłych jak i dzieci, jest wykonywanie zabiegów operacyjnych na otwartych tkankach a także metodami wewnątrznaczyniowymi. Zbiegi tego typu polegają na umieszczeniu w tętnicy podejrzewanej o występowanie stanu chorobowego śluzy naczyniowej, która uniemożliwia wsteczny przepływ krwi. Instalowane są również specjalistyczne prowadnice i cewniki, które pozwalają lekarzowi na dotarcie do miejsca, które objęte jest zmianami chorobowymi. Cały proces pozwala na rozbicie owych zmian i odprowadzenie ich na zewnątrz przy użyciu cewnika. Istnieje także możliwość wszczepienia do naczynia tak zwanego stentu – metalowej rurki, która posiada strukturę siateczki, a jej zadaniem jest utrzymanie drożności tętnicy przy jej zwężeniu, wynikającym z przebiegu procesu chorobowego. Całość zabiegu chirurg naczyniowy ma możliwość na bieżąco obserwować na ekranie radiograficznym.