Interaktywna

Blog informacyjny

Motoryzacja

Odblaskowe znaki drogowe

Znaki drogowe, aby mogły pełnić dobrze swoją funkcję, czyli informować kierowców, muszą być dobrze widoczne. Właśnie dlatego obecnie używane znaki są wykańczane specjalnymi materiałami odblaskowymi – dzięki nim można zauważyć je już z daleka.

Folie odblaskowe mają bardzo szerokie zastosowanie – używane są w reklamie zewnętrznej, wykonuje się z nich zabezpieczające elementy rowerów oraz innych pojazdów. Także są one stosowane do wykańczania znaków drogowych.

Znaki drogowe pod względem ich odblaskowości można podzielić na trzy różne generacje. Każda z nich cechuje się innym poziomem odblasków, dlatego ma także inną budowę.

Znaki odblaskowe pierwszej generacji

Używane są one przede wszystkim przy drogach wiejskich oraz tych, które są mało uczęszczane i słabo oświetlone. Do ich wykończenia wykorzystuje się szklane kuleczki odblaskowe umieszczane na powierzchni znaku.

Znaki odblaskowe drugiej generacji

Do ich wykończenia wykorzystuje się folie komórkowe, które składają się z mikro kuleczek szklanych pozwalających na intensywne odbijanie światła przy średnich odległościach. Znaki drugiej generacji używane są w strefach pozamiejskich, wiejskich, słabo oświetlonych przestrzeniach, na przykład na przedmieściach.

Znaki odblaskowe trzeciej generacji

Są używane głównie w przypadku oznakowania miast, czyli miejsc, które są dobrze oświetlone. Do ich wykończenia wykorzystuje się folie pryzmatyczne. Folie te składają się z mikro pryzmatów, które zatapiane są w syntetycznej, transparentnej żywicy. Dzięki nim możliwe jest bardzo dobre odbicie światła.

Zatem znaki drogowe odblaskowe używane w Polsce mogą mieć różną budowę w zależności od tego, w jakich miejscach są umieszczane. Dokładne informacje związane z odblaskowością znaków, w tym minimalnymi wartościami gęstości powierzchniowej współczynnika odblasku można znaleźć w przepisach. Szczegółowe wymagania związane z rodzajami folii są też oznaczone w aprobatach technicznych. Muszą stosować się do nich producenci znaków drogowych, aby ich wyroby mogły być stosowane przy ulicach.

Odblaskowe znaki drogowe – większe bezpieczeństwo po zmroku

Dzięki zastosowaniu specjalnych materiałów odblaskowych znaki drogowe mogą zapewniać jeszcze większe bezpieczeństwo jazdy po zmroku. Wykończone odblaskowymi foliami znaki są widoczne już z daleka, informując kierowców o potencjalnych niebezpieczeństwach, dlatego mogą oni szybko dopasować się do nich w trakcie jazdy – zarówno po drogach wiejskich, jak i po autostradach.