Interaktywna

Blog informacyjny

Biznes

Co grozi pracodawcy za brak szkoleń BHP pracowników?

Niezależnie od typu prowadzonej działalności gospodarczej pracodawca ma obowiązek do prowadzenia w swoim zakładzie szkoleń BHP. Zlekceważenie tego obowiązku wynikającego z przepisów prawa może skutkować przykrymi konsekwencjami. Co dokładnie grozi pracodawcy za brak szkoleń BHP pracowników?

Przepisy nakładają na pracownika obowiązek przeprowadzania szkoleń BHP wstępnych oraz okresowych. Informacje na ten temat można znaleźć w Kodeksie Pracy, a dokładnie w artykule 237.

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikowi szkolenia wstępnego przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku, a także szkoleń okresowych w przedziałach czasu zależnych od rodzaju zajmowanego stanowiska.

Co grozi za niedopełnienie obowiązku szkolenia BHP?

Za niedopełnienie obowiązków dotyczących szkolenia BHP pracodawcy grożą konsekwencje w postaci kary finansowej. Przedsiębiorca naraża się na ich płatność wtedy, gdy:

  • nie przeprowadza szkoleń wstępnych BHP przed dopuszczeniem pracownika na stanowisko pracy
  • nie wykonuje szkoleń okresowych pracowników we wskazanym terminie
  • nie prowadzi odpowiednie dokumentacji szkoleniowych albo popełnia błędy przy jej prowadzeniu

Kary finansowe za brak odpowiednich szkoleń i dokumentacji mogą wynosić od 1 000 złotych do nawet 30 000 złotych, przy czym mogą być również podwyższone, gdy pracodawca nie zastosował się do obowiązku szkoleń BHP ponownie.

Maksymalny wymiar wielokrotnie nakładanej kary za brak szkoleń i właściwej dokumentacji może wynieść do 200 000 złotych dla jednostek nieposiadających osobowości prawnej i do 50 000 złotych w stosunku do osób prawnych.

Jak przeprowadzić szkolenia BHP pracowników?

Aktualnie najwięcej pracodawców decyduje się na współpracę z firmami oferującymi usługi BHP. Są one w stanie zapewnić swoim klientom fachowe usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym szkolenia BHP wstępne oraz okresowe.

Wobec tego pracodawca nie musi zatrudniać własnego specjalisty w dziedzinie BHP, ale może skorzystać z jego usług jako outsourcing. Wówczas może zapewnić swoim pracownikom kompleksowe i fachowe przeszkolenie, nie ponosząc wtedy wysokich kosztów. Firmy BHP zapewniają też innego rodzaju usługi, w tym sporządzanie dokumentacji, pomoc przy kontrolach.

Do zapoznania się ze swoją ofertą usług w zakresie BHP zaprasza firma TBF świadcząca usługi BHP i PPOŻ od 1998 roku. Jeśli chodzi o szkolenia BHP Warszawa to jedno z wielu miast, w których można skorzystać z pomocy firmy. Więcej informacji można znaleźć na jej stronie internetowej pod adresem: www.tbf.pl.