Interaktywna

Blog informacyjny

Turystyka

Zabytki Lublina, które trzeba zobaczyć

Lublin to miasto o bogatej historii, które zachwyca swoimi wyjątkowymi zabytkami oraz innymi atrakcjami turystycznymi. Które z nich warto wziąć pod uwagę podczas wizyty w tym zakątku Polski?

To jedno z najstarszych miast Polski, w którym możemy podziwiać zabytki pochodzące z różnych epok historycznych – począwszy od średniowiecza. Najbardziej zachwyca lubelskie Stare Miasto, gdzie możemy podziwiać piękną architekturę kościelną oraz kamienice, ale do wyboru mamy również wiele innych ciekawych miejsc do odwiedzenia.

  1. Stary Ratusz – Trybunał Koronny

Dawniej pełnił rolę najwyższego sądu apelacyjnego dla Korony Królestwa Polskiego I Rzeczypospolitej. Został przebudowany w XVIII wieku, zastępując dawniejszy, drewniany ratusz.

  1. Zamek Lubelski

Pierwotnie pochodzi z XII wieku, następnie wielokrotnie przebudowywany. Obecnie działa w nim Muzeum Lubelskie. To jeden z symboli miasta.

  1. Donżon – wieża zamkowa

Lubelski zabytek zaliczany do sztuki romańskiej, który wchodzi w skład kompleksu zamkowego. Jest jedną z najstarszych budowli na Lubelszczyźnie.

  1. Kaplica Trójcy Świętej

Położona również na dziedzińcu zamkowym, połączona z zamkiem. Wewnątrz można oglądać piękne malowidła.

  1. Dawne fortyfikacje miejskie

Atrakcją Lublina są również różnorodne fortyfikacje miejskie, które otaczają zabudowania. Zaliczają się do nich także baszty, w tym Baszta Gotycka nazywana Półokrągłą, Brama Krakowska, która strzeże dostępu do Starego Miasta, Brama Grodzka, która nazywana jest również Żydowską.

  1. Zespół klasztorny jezuitów

Obejmuje największy kościół w Lublinie – kościół św. Jana, który jest perłą architektury barokowej, a także Wieżę Trynitarską, kolegium jezuickie i szkołę przy ul. Jezuickiej.

  1. Zespół klasztorny dominikanów

W jego skład wchodzą jedna z najstarszych świątyń Lublina, czyli kościół pod wezwaniem św. Stanisława oraz klasztor przylegający do niego.

Oprócz tych zabytków w Lublinie znajdziemy też znacznie więcej interesujących miejsc, na przykład zabytkowe kamienice na rynku Starego Miasta, zespół dawnego kościoła farnego z fundamentami pw. św. Michała i domem misjonarskim, Teatr Stary, który nazywany jest też Zimowym. Można też odwiedzić ciekawe zakątki na Śródmieściu, na przykład takie jak plac Litewski, park miejski „Ogród Saski”, „Domek Kata”, pałac Czartoryskich czy Lubomirskich. W Lublinie znajduje się też skansen Muzeum Wsi Lubelskiej.

Oczywiście, nie można zapominać o komfortowym noclegu. Jeśli chodzi o wygodnie spędzoną noc, warto wybrać apartamenty do wynajęcia Lublin ma je także w centrum. Do sprawdzenia oferty zaprasza kamienicamuzykow.pl.