Interaktywna

Blog informacyjny

Biznes

Jak prowadzona jest polubowna windykacja wierzytelności?

Odzyskanie wierzytelności nie musi być problemem – wystarczy skorzystać z usług profesjonalnych firm windykacyjnych!

Wielu przedsiębiorców ma trudności z odzyskiwaniem pieniędzy o swoich dłużników – klientów, kontrahentów. W takiej sytuacji nie trzeba samodzielnie zajmować się nakłanianiem dłużnika do uregulowania swojego zobowiązania, ponieważ można skorzystać z firm, których specjalnością jest windykacja wierzytelności jest jednym z wielu miast, gdzie są one do dyspozycji.

Windykacja, czyli co?

Terminem windykacji określa się działania mające na celu doprowadzenie dłużnika do oddania długu. Z windykacji często korzystają przedsiębiorcy, którzy chcą odzyskać pieniądze z niespłaconych faktur, banki, które w ten sposób odzyskują środki z pożyczek i kredytów, towarzystwa ubezpieczeniowe, dostawcy mediów.

Warto przy tym zaznaczyć, że w celu odzyskania pieniędzy działania windykacyjne muszą opierać się o przepisy prawa, a mianowicie nie mogą one łamać obowiązującego stanu prawnego.

Także warto wskazać, że windykacja nie jest tym samym, co egzekucja komornicza i windykator nie ma takich samych uprawnień jak komornik, dlatego nie może zajmować i licytować mienia dłużnika.

Najczęściej wystarcza windykacja polubowna

Firmy windykacyjne przede wszystkim skupiają się na prowadzeniu tak zwanej windykacji polubownej. Ma ona na celu poinformowanie dłużnika o powstaniu długu oraz o konsekwencjach braku jego spłaty. Ze względu na swój autorytet oraz posiadane narzędzia firmy windykacyjne są w stanie uzyskać wtedy znacznie lepsze wyniki.

Windykacja polubowna polega przede wszystkim na informowaniu dłużnika o długu w sposób listowny, telefoniczny, SMS-owy czy też osobisty, na przykład przez spotkania z dłużnikiem czy mediację między dłużnikiem a wierzycielem.

Na tym etapie firma windykacyjna jest również w stanie pomóc dłużkowi w uregulowaniu jego zobowiązania przez rozłożenie go na łatwe w spłacie raty.

Jeśli potrzebna jest windykacja wierzytelności to wiele korzystnych ofert – można zapoznać się z nimi już teraz on-line!