Interaktywna

Blog informacyjny

Biznes

Windykacja długów – szansa czy przekleństwo dla dłużnika?

Długi mogą dotknąć każdego z nas. Jeśli nie spłacimy ich w terminie, możemy narazić się na niemałe kłopoty, w tym na wpisanie na listę dłużników czy egzekucję komorniczą. Zanim jednak do tego dojdzie, prowadzona jest windykacja wierzytelności. 

Pod pojęciem windykacji znajduje się szereg różnych czynności, których celem jest nakłonienie dłużnika do uregulowania swojego zobowiązania. Windykacji nie należy przy tym mylić z działaniami komornika, ponieważ windykator nie posiada takich samych uprawnień. Jego głównym zadaniem jest przypominanie dłużnikowi o jego sytuacji, poinformowanie o konsekwencjach braku spłaty długu oraz zachęcenie do jego uregulowania – wszystko w ramach obowiązujących w Polsce przepisów prawa.

W związku z tym często pojawia się pytanie – czy rzeczywiście windykacja należności jest działaniem, które jest negatywne dla dłużnika i powinien on się przed nim uchylać?

Na czym polega windykacja długu?

Gdy wierzyciel oddaje sprawy w ręce firmy windykacyjnej, ma on przede wszystkim nadzieję na to, że dług zostanie w końcu spłacony, chociażby w jego części. Firmy zajmujące się windykacją należności posiadają doświadczenie i niezbędne narzędzia do tego, aby pomagać wierzycielom w odzyskiwaniu należności.

Pierwszym etapem jest windykacja polubowna, czyli monitowanie dłużnika o jego zadłużeniu. Windykator kontaktuje się wtedy z dłużnikiem, na przykład listownie, telefonicznie, ale też osobiście, aby przypomnieć mu o długu i związanym z nim konsekwencjami.

Na tym etapie sprawa nie jest jeszcze przekazywana do sądu, ale wtedy, gdy dłużnik nie będzie skory do spłaty, prawnicy firmy windykacyjnej przygotowują odpowiednią dokumentację i składają ją do sądu. Sprawy najczęściej kończą się egzekucją komorniczą – zajęciem mienia czy oszczędności dłużnika.

Windykacja – szansa na spłatę długu

Jednak windykacja wierzytelności  i w wielu innych miejscowościach może być też szansą dla dłużnika na wyjście z długów. Firma windykacyjna może pomóc wtedy w spłacie zobowiązania przez rozłożenie go na dogodne, niskie raty.

Wobec tego windykacja może być dla dłużnika szansą, aby pozbyć się swoich problemów związanych z zadłużeniem przed skierowaniem sprawy do sądu.