Interaktywna

Blog informacyjny

Zdrowie

Czym jest POZ? Lekarz rodzinny, internista, położna, pielęgniarka, pediatra

Podstawowa opieka zdrowotna, czyli POZ ma na celu zapewnienie osobom uprawnionym świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarza POZ oraz innych specjalistów.

POZ (podstawowa opieka zdrowotna) składa się na system opieki zdrowotnej. Jej celem jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom w miejscu ich zamieszkania. Celem POZ nie jest leczenie konkretnych chorób, ale sprawowanie stałej opieki nad pacjentami.

Świadczenia POZ udzielane są przez NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie ubezpieczenia zdrowotnego. Mogą korzystać z nich dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe.

Kto prowadzi podstawową opiekę zdrowotną?

Podstawową opiekę zdrowotną mogą zapewnić:

  • lekarz POZ, na przykład lekarz medycyny rodzinnej albo internista, a także pediatra w przypadku leczenia dzieci i młodzieży albo inny lekarz nieposiadający specjalizacji, ale mający odpowiednie uprawnienia
  • pielęgniarka POZ
  • położna POZ

Polecamy: Przychodnia medyczna Łódź

Każdy pacjent musi posiadać własnego lekarza POZ, pielęniarkę POZ, a kobiety dodatkowo położną POZ. Pracowników opieki medycznej wybiera się samodzielnie, wypełniając odpowiednią deklarację pisemną i składając ją w wybranej przychodni. Pacjent posiada także prawo do zmiany swojego lekarza, pielęgniarki i położnej POZ.

Jakie usługi medyczne obejmuje POZ?

Świadczenia dostępne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej obejmują szeroką gamę różnych usług medycznych. Wśród świadczeń lekarza POZ znajdują się między innymi:

  • profilaktyka chorób
  • udzielanie porad w leczeniu schorzeń
  • zlecanie diagnostyki – badania krwi, diagnostyka obrazowa (EKG, RTG, USG) – wybrane rodzaje badań, których listę można zobaczyć na stronach NFZ
  • szczepienia ochronne
  • wykonywanie drobnych zabiegów
  • orzekanie o stanie zdrowia
  • i inne świadczenia medyczne według potrzeb

W ramach POZ pacjenci mogą korzystać również z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, która udzielana jest po godzinie 18:00 oraz do godziny 8:00 rano oraz całodobowo w dni wolne od pracy.

Podsumowując, dzięki POZ pacjenci mogą uzyskać szybki dostęp do lekarza, pielęgniarki i położnej w swoim miejscu zamieszkania.