Interaktywna

Blog informacyjny

Reklama i Marketing

Reklamy są wszędzie

Reklamy są wszędzie. W przerwie filmu, na Facebooku, w przerwach audycji radiowych. Maja informować i wywoływać określone zachowania konsumentów. W dużej mierze skierowane są do kobiet (wg. różnych badań to płeć piękna wykazuje największe zainteresowanie produktami lub usługami) i do dzieci. Dlaczego najmłodsi zostali uznani za dobrych odbiorców? Po pierwsze dlatego, że proces przyzwyczajania konsumenta do marki i jej produktów zabiera pewną ilość czasu. Decyzja o chęci kupowania u dorosłych nie następuje dość szybko. Inaczej jest w przypadku dziecka, które po obejrzeniu zabawki w reklamie prosi rodzica o jej zakup średnio 9 razy.  Po drugie magia reklamy silnie oddziaływuje na młodego człowieka – dziecko nie rozumie, że podane informacje nie muszą być do końca prawdziwe, a chwytliwe hasła reklamowe typu „musisz tę lalkę mieć” traktują bardzo poważnie. Piękny, wyidealizowany świat pełen przyjaznej muzyki i przyjemnych barw w pełni odpowiada ich wyobrażeniom i magicznemu myśleniu. Z badań wynika, że najbardziej podatne na wpływ reklamy są 12-latki, które poszukują akceptacji rówieśników i przynależności do grupy. W niektórych europejskich krajach wpływ i oddziaływanie reklam uznano za tak silne i szkodliwe, że obrazy i treści kierowanie wprost do najmłodszego widza są zakazane. W Polsce emisja reklam dla najmłodszych jest możliwa (nie mogą one  jednak wprowadzać w błąd o cechach danego produktu, jego składzie itp.), dlatego np. w okresie przedświątecznym rodzice powinni zachować szczególną czujność.