Interaktywna

Blog informacyjny

Prawo

Obowiązek alimentacyjny – co warto o nim wiedzieć?

Obowiązek płacenia alimentów w świadomości większości ludzi ma zastosowanie po rozwodzie, gdy jeden z małżonków żąda pomocy materialnej od byłego partnera. Jest to jednak zagadnienie o wiele bardziej rozbudowane i wbrew pozorom nie zawsze dotyczy tylko obowiązku łożenia na utrzymanie dziecka. Czym jest obowiązek alimentacyjny i kiedy ma zastosowanie? Czy jest to sprawa, która dotyczy wszystkich par rozważających rozwód? Łódź i inne duże miasta to siedziby dla wielu kancelarii, które udzielają profesjonalnych porad w tym temacie.

Alimenty – co muszą wiedzieć rodzice?

Obowiązek alimentacyjny ciąży na rodzicach dziecka, które nie jest w stanie samo się utrzymać. Kto jest zobowiązany do płacenia alimentów? Najczęściej rodzic, który nie opiekuje się dzieckiem – może to być zarówno matka, jak i ojciec. Zgodnie z prawem, są jest on odpowiedzialni do zapewnienia dziecku utrzymania, aż do momentu, gdy jest w stanie utrzymywać się samodzielnie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy posiada ono dochody z posiadanego majątku, które wystarczają na pokrycie kosztów jego wychowania i utrzymania. Co ciekawe, obowiązek ten nie zawsze wygasa z ukończeniem 18 lat. Gdy dziecko poświęca cały swój wolny czas na kształcenie i nie może podjąć pracy, rodzic w dalszym ciągu zobowiązany jest do płacenie alimentów. Dzieje się tak również, gdy dziecko nie może się samo utrzymać z powodu nieuleczalnej choroby psychicznej i fizycznej lub wrodzonych ułomności. Istnieje jednak możliwość zwolnienia rodzica z tej powinności – na przykład, jeżeli dziecko zaniedbuje naukę lub celowo nie podejmuje się pracy.

Czy obowiązek alimentacyjny dotyczy tylko dzieci?

Według prawa to nie tylko rodzice muszą płacić alimenty na dzieci. Niekiedy roszczenia alimentacyjne mogą być skierowane wobec rodzeństwa lub dziadków. Mogą one obciążać nie tylko przodków, ale również i potomstwo. W praktyce oznacza to, że rodzice mają prawo żądać od swoich pełnoletnich dzieci alimentów w niektórych określonych przez prawo sytuacjach. W czasie trwania małżeństwa współmałżonkowie również są zobowiązani do zaspokajania swoich potrzeb materialnych. Jeżeli tego nie robią, Sąd może nałożyć na jednego z nich obowiązek alimentacyjny – ma to zastosowanie również w trakcie separacji lub po rozwodzie.